Tweedaagse Nascholing ‘Praktisch werken met chakra’s in de praktijk’

De tweedaagse nascholing “Praktisch werken met chakra’s in de praktijk’, zal grotendeels bestaan uit het onderling en praktisch oefenen vanuit de NEI, NLP, Ademhaling, Coaching en Intuïtie.

De letterlijke betekenis van chakra is wiel of schijf. Het chakra geeft het kruispunt aan waar lichaam en geest elkaar ontmoeten. Het is het kruispunt waar bijvoorbeeld de activiteit van onze mentale energie in contact komt met ons fysieke lichaam.
Chakra’s geven een wisselwerking aan over de manier waarop wij ons in het leven gedragen en met andere mensen omgaan.

Chakra´s zijn in beweging zijnde energieën en hebben een eigen trilling (frequentie) en ritme. Ieder chakra bestaat uit verschillende patronen, die verband houden met onze programmering.
Net als dat water vormen aanneemt uit trillingen, nemen chakra´s ook vormen aan uit geloofsovertuigingen, gebeurtenissen, denkpatronen, normen, waarden enzovoort.

Door chakra´s te begrijpen en ze in kaart te brengen, zijn we in staat om inzicht te verkrijgen in de verschillende patronen die in ieders systeem zijn verankerd. Het is als een computerprogramma dat opgeslagen ligt op onze harde schijf.
Dit programma bepaalt ons gedrag, ons denken, ons voelen, onze houding en ons handelen in het dagelijkse leven.

Inzicht in de psychologie, de achtergrond, de werking en de beweging van de chakra´s, helpen ons en onze cliënten om onszelf op een diep niveau te leren kennen. We krijgen inzicht in ons functioneren op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel niveau en de onderlinge en/of onderliggende dynamiek hiervan.

Om deze nascholing te kunnen volgen is het een vereiste dat je kunt werken vanuit de NEI methodiek.
Verder is de nascholing bedoeld voor coaches, therapeuten en Coach4All coaches in opleiding. Daarnaast ook voor iedereen die geïnteresseerd is in deze nascholingsdag en bereid is om op zelfonderzoek uit te gaan.

Op een geïnspireerde en intuïtieve wijze zal Erna deze nascholing verzorgen waarbij plezier, kennisoverdracht en het onderling oefenen met elkaar, elkander telkens zullen afwisselen.

Welke onderwerpen komen er aan bod?
We gaan deze dag aan het werk met de 7 hoofdchakra’s

De ligging van de chakra’s aan zowel de voorkant als aan de achterkant van ons lichaam

De werking van de chakra’s

De psychologische betekenis van ieder chakra

Oefening voor het intuïtief waarnemen van de chakra’s met hun beweging

Testmethodiek voor het uittesten van de chakra’s met hun beweging

Oefeningen voor het balanceren van de chakra’s door middel van: visualisatieoefeningen in kleur, klank en beweging,
chakra middelen en affirmaties

Edelstenen als ondersteuning- en healingstechniek

NEI- coachingsprotocol voor het werken met chakra’s

Praktische manual met uitleg en duidingen van de chakra´s

Trainer: Erna Rensen
Datum en tijd: Onbekend
Aantal deelnemers: Minimaal 6 en maximaal 12
Locatie: Dinxperlosestraatweg 68, Aalten
Aanmelding: Via aanmeldingsformulier
Prijs:
(inclusief soep, koffie, thee, sap, en wat lekkers)
295,00 euro inclusief manual, chakra-flowcharts

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met mij op!

Bel 0543 – 476474
Stuur mij een e-mail