Inwerkingtreding: 1 juni 2011

Klachtenreglement

Je hebt een klacht. Wat nu?

Bij ons streven we ernaar om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over iets. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met een van ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en kunnen we er samen uitkomen als je aangeeft waarover je precies ontevreden bent of wat je graag anders zou willen. Wil je jouw klacht niet persoonlijk met ons bespreken, of komen we er samen niet uit? In dat geval kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via de beroepsvereniging CAT of het accreditatieplatform voor opleidingsinstituten KTNO. Deze klachtenfunctionaris staat klaar om je te helpen bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van mogelijke oplossingen. Samen met jou zullen ze kijken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. We streven ernaar om je klacht binnen 4-6 weken af te handelen.

Als lid van de GAT en de KTNO, beschikken wij over een aansluiting bij een geschillencommissie. Hierdoor komen we tegemoet aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Hieronder vind je alle reglementen:

GAT Geschillenregelment

Klachtenreglement GAT

Klachtenreglement KTNO

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met mij op!

Bel 0543 – 476474
Stuur mij een e-mail