Exameneisen

Exameneisen Coach4All Opleiding

 1. Certificaten

 • De student heeft module 2 met een certificaat afgesloten.
 • Tijdens elke module is de cursist minimaal 80% van de contacturen aanwezig geweest.
 • De student heeft voordat hij deel kan nemen aan het examen van de Practitioner, de volgende verslagen ingeleverd:
  4 Casusverslagen
  14 Persoonlijke verslagen
  1 Zelfreflectieverslag
 • De student heeft voordat hij deel kan nemen aan het examen van de Master, tijdens de derde module de volgende verslagen ingeleverd:
  2 Casusverslagen
  4 Persoonlijke verslagen
  1 Zelfreflectieverslag
 • De cursist heeft na iedere Groei- Stagedag binnen 2 weken een zelfreflectieverslag ingeleverd, waarin de leerdoelen helder en duidelijk zijn weergegeven.
 • De tweede en de derde module worden door middel van een examen afgesloten.

2.1 Praktisch examen

Het praktische examen omvat de volgende kerncompetenties:

 1. Brede professionalisering
 2. Een professionele houding ten opzichte van de cliënt.
 3. Een goed ‘rapport’ kunnen maken met de cliënt.
 4. Volledige acceptatie van en respectvolle houding naar de cliënt zoals omschreven in de Coach4All- houding en visie.
 5. Zich bewust zijn van eventuele overdracht en tegenoverdracht en daarop adequaat kunnen reageren.
 6. De cliënt kunnen begeleiden en eventuele weerstand kunnen hanteren in het volgen en leiden van de cliënt.
 7. In staat zijn om op een geïntegreerde wijze te maken van Neuro Emotionele Integratie, Neuro Linguïstisch Programmeren en Transformerende Ademhaling.
 8. In staat zijn om een heldere en duidelijke samenvatting te maken.
 9. Probleemgericht werken
 10. In staat zijn om de klacht en/of hulpvraag grondig uit te vragen.
 11. In staat zijn om de onderliggende en sturende overtuigingen en blokkades op te sporen.
 12. In staat zijn om gedachten- en denkfouten helder en inzichtelijk te maken.
 13. In staat zijn om een behandelplan te maken.
 14. In staat zijn om de opgehaalde problematiek en oplossing in een samenvatting neer te zetten en samen met de cliënt, een duidelijke link te maken.
 15. In staat zijn om verbanden te leggen in verschillende patronen en gebeurtenissen en deze duidelijk te communiceren naar de cliënt.
 16. In staat zijn om de cliënt zelf tot actie te laten komen.
 17. In staat zijn om feedback te geven.

Het praktische examen dient met minimaal een voldoende te worden afgesloten.

2.2  Theoretisch examen

Het theoretische examen dient met minimaal een 6 te worden afgesloten. Hierna kan de student deelnemen aan het praktijkexamen.

Dit deel van het examen omvat:

 • Kennis hebben van de gedoceerde stof en het beheersen van de protocollen. Deze dienen duidelijk op papier verwoord te worden.
 • De theorie bestaat uit 17 meerkeuzevragen en 38 open vragen.
 • Methodisch en reflectief denken en handelen

 3. Afsluitingsopdracht voor iedere module

De student is verplicht om aan het einde van iedere module een Persoonlijke Ontwikkeling en Zelfreflectieverslag in te dienen waarin de volgende vragen worden beantwoord:

 1. Met welke intentie ben je aan deze module begonnen?
 2. Wat was je doel?
 3. Wat heb je van de opleiding geleerd?
 4. Wat heeft de opleiding met je gedaan?
 5. Waar ben je tegenaan gelopen, hoe heeft dit je sterke en zwakke kanten gereflecteerd?
 6. Aan welke onderwerpen heb je gewerkt en hoe ben je daarmee aan het werk gegaan?
 7. Welke inzichten heeft dit gegeven?
 8. Ben je in staat om je eigen rol te evalueren?

4. Casusverslagen

 • Op welke manier heeft de cursist met de medestudenten in de rol van Coach4All versus cliënt heeft gewerkt.
  Ook dient de werkwijze duidelijk en helder in het casusverslag te worden weergegeven
 • Welke linken en inzichten zijn er boven tafel gekomen.
 • Welke actie heeft cliënt ondernomen voor verdere groei en ontwikkeling.

5. Reflectieverslagen Groei-Stagedagen

 1. Wat vond je goed gaan?
 2. Wat vond je minder goed gaan?
 3. Wat zou je, nu je terugkijkt op de sessie, anders doen?
 4. Wat zijn jouw sterke Coach4All kwaliteiten?
 5. Welke Coach4All kwaliteiten vragen extra aandacht en ontwikkeling?
 6. Beschrijf de feedback die je hebt gekregen van jouw observator(en).
 7. Welke leerdoelen haal je uit deze Groei-Stagedag? Verklaar deze leerdoelen nader.
 8. Welke actie onderneem je ten aanzien van deze leerdoelen?

6. Certificering en Diplomering

 • Alle persoonlijke ontwikkelingen en zelfreflectie verslagen moeten met een voldoende beoordeeld zijn.Alle casus verslagen moeten met een voldoende beoordeeld zijn.
 • Alle reflectie-verslagen moeten met een voldoende beoordeeld zijn.
 • Alle Groei-Stagedagen moeten met een voldoende beoordeeld zijn.
 • Het theoretische examendeel moet met een 6 afgerond zijn.
 • Het praktische examendeel moet een voldoende afgerond zijn.

6.1  Indien aan alles is voldaan, ontvangt de student na de tweede module het Coach4All –Practitioner certificaat.

6.2  Indien aan alles is voldaan, ontvangt de student na de derder module het Coach4All –Therapeut diploma.

6.3  Als er geen examen wordt afgelegd, ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

6.4  Bij onvoldoende prestatie op het theorie- of het praktijkexamen, is er de mogelijkheid tot het doen van een herexamen.

Getoetste stof theorie- en praktijkexamen:

Module 1:
Practitioner

Neuro Emotionele Integratie

 • Voortesten
 • Orgaan Reflex Punten (ORP’s)
 • Hoofd – en secundaire emoties
 • Tijdslijn; Tijdens de geboorte/Direct na de geboorte/Na de geboorte
 • De 5 Elementen; Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout
 • Eigen en overgenomen emoties
 • De 4 categorieën: Materiële zaken/ Relaties met anderen /Relatie met jezelf/ Kosmos/ Identiteit
 • Bevallingsverhalen: de invloed op het dagelijkse leven
 als levensthema (door Erna ontwikkeld)

Neuro Linguïstisch Programmeren

 • Rapport technieken
 • Kalibreren en mind reading
 • Communicatie
 • Oogpatronen
 • Communicatiemodel
 • Zintuigsystemen
 • Feedback
 • NLP werkmodel – coachmodel
 • NLP Vooronderstellingen
   

Module 2:
Practitioner

Neuro Emotionele Integratie

 • NEI tijdslijn vóór de geboorte
 • Oeremoties
 • Miasma’s (erfenissen van voorouders)
 • Vorige levens
 • Conceptie
 • Zwangerschap
 • Tweelingmanifestatie
 • Vlak voor de geboorte

Neuro Linguïstisch Programmeren

 • Submodaliteiten
 • Zelfcoachingsmodel

Transformational Breath

 • Ademhalingsgebieden
 • Emotionele Reflex Punten (ERP’s) (waarvan een aantal door Erna zijn ontwikkeld)
 • Toespreekzinnen (door Erna ontwikkeld)
 • Affirmaties
 • Ademanalyses
 • Ademhalingspatronen

Module 3:
Coach4All-Therapeut (Master)

Neuro Emotionele Integratie

 • Levensthema’s (door Erna ontwikkeld)
 • TIP ; Totale Integratie Protocol
  Erkennen
  Acceptatie
  Vergeving
  Keuze
  Toestemming
  Loslaten
  Actie

Neuro Linguïstisch Programmeren

 • Gedragsmodel
 • Onderzoekmodel (door Erna ontwikkeld)
 • Veranderingsmodel (door Erna ontwikkeld)
 • Coachposities
 • Werken met delen

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met mij op!

Bel 0543 – 476474
Stuur mij een e-mail