Algemene Voorwaarden

Nascholing- cursus- workshop- en trainingsvoorwaarden:

 • Als u het aanmeldformulier via de website heeft ingevuld, verzonden en heeft betaald, wordt u  zo snel
  mogelijk ingeschreven. Dit geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 • Na de inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging en een factuur.
 • U dient er rekening mee te houden dat bij te weinig aanmeldingen de cursus wordt geannuleerd.
 • Bij te veel aanmeldingen wordt u op een wachtlijst geplaatst.
 • U bent deelnemer als het cursusgeld 14 dagen vóór  aanvang van de cursus is voldaan op bankrekeningnummer: NL39RABO 0359 1650 36 t.n.v. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum, tenzij anders is overeengekomen.
 • De aanmelding geldt voor de gehele cursus. Dit betekent dat u het gehele bedrag betaald, ook als u voortijdig stopt met de cursus.
 • Bij annulering tot 31 dagen voor aanvang van de cursus/training/workshop wordt 50,00 euro administratiekosten berekend.
  Het inschrijfgeld/aanbetaling kan niet terug gevorderd worden.
 • Bij annulering vanaf 31 dagen tot 14 dagen voor de startdatum van de cursus/training/workshop zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voor de startdatum dient het volledige bedrag betaald te worden.
 • Bij annulering van de gehele cursus onze zijde, wordt het betaalde inschrijfgeld/aanbetaling terug gestort.
 • Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn.
 • Bij verhindering s.v.p. telefonisch afmelden.
 • Indien de cursus, workshop- of training onverhoopt niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte, wordt de cursus verschoven naar een nieuw vast te stellen datum. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met datamogelijkheden van de deelnemers.
 • U kunt geen geldelijke aanspraak maken bij verlies, diefstal of beschadigingen van kledingstukken of andere persoonlijke eigendommen.

» Privacybeleid Persoonsgegevens

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief
Stuur ons een e-mail