30 & 31 oktober 2024

Vrij-Uit Communiceren door Erna Rensen
Relatie-coaching

“Vrij-Uit Communiceren” is een liefdevolle communicatie techniek waarin vrij-uit spreken en actief luisteren belangrijke waarden zijn.

Een helende methode die gesprekspartners bewust maakt van de pijn achter het gedrag en de honger naar Liefde. Door bewustwording is een ieder in staat om zichzelf en de ander écht te begrijpen zodat concrete hulp gevraagd en geboden kan worden; waardoor de honger gestild wordt.

Wat kun je van deze nascholing verwachten?

  • Opvattingen van Erikson: de 8 levensfasen – levensvaardigheden
  • De 12 Basisbehoeften van Fiona Brouwer –  Hartverlangens
  • Protocol communicatietechniek ‘Vrij – Uit Communiceren’
  • Demo door Erna Rensen
  • Het begeleiden van de techniek ‘Vrij – Uit Communiceren’
  • Onderling oefenen met het protocol ‘Vrij – Uit Communiceren’
  • Het blootleggen van ‘herhalingspatronen’
  • Inzicht in de onderliggende en gerelateerde basis behoefte: ‘De honger naar Liefde’
  • Uitgebreide manual

‘Vrij – Uit Communiceren’ is een prachtige aanvulling voor coaches & therapeuten om te werken met alle vormen van relaties waaronder ouder – kind relatie en partner relaties.

Klik hier voor aanmelding en meer informatie